Пропозиції

 • Якщо в процесі постачання енергоресурсів виникнуть питання або скарги, ви можете звернутися до нас у один із таких способів:
  - за телефоном +38 098 100 10 97;
  - електронною поштою за адресою: office@smartgridukraine.com;
  - письмово за адресою: 01103, а/с №94, м. Киів;
 • Відповідальна особа за розгляд звернень та скарг – Хоменко Дмитро Володимирович.
 • Залежно від характеру скарг та звернень, нами будуть у найкоротші терміни вжиті відповідні заходи.
 • Звернення, що стосуються якості та надійності постачання нами енергоносіїв, а також повідомлення про загрозу електробезпеки, будуть розглянуті негайно.
 • Термін відповіді на письмові звернення – не більше 15 робочих днів із дати отримання нами вашого письмового звернення.

Вимоги до порядку подання, розгляду та відповідей на заяви (клопотання), скарги чи пропозиції регулюються Законом України «Про звернення громадян».

Споживач, у разі порушення його прав та законних інтересів, першочергово має звернутись до постачальника електричної енергії зі зверненням/скаргою/претензією щодо усунення ним порушення, відновлення прав та законних інтересів споживача.

До звернення/скарги/претензії споживач має додати наявні оригінали рішень, або копії рішень, які приймалися за його зверненням/скаргою/претензією раніше; а також, за наявності, інші документи, необхідні для розгляду звернення/скарги/претензії, які після розгляду повертаються споживачеві.

Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, постачальник електричної енергії може у строк не більше 3 календарних днів звернутися до споживача за додатковою інформацією, яка необхідна йому для повного та об’єктивного розгляду звернення/скарги/претензії.

У разі не надання споживачем необхідної інформації (документів), пояснень щодо обставин, зазначених у зверненні/скарзі/претензії, постачальник електричної енергiї має надати споживачеві роз’яснення (відповідь) виходячи з наявної у нього інформації. Не надання споживачем додаткової інформації не є підставою для відмови у розгляді звернення/скарги/претензії споживача.

Вимоги до оформлення звернення/скарги/претензій:
 • Має бути вказано: для юридичного споживача, фізичної особи підприємця; назва, юридична адреса, адреса знаходження об’єкта електропостачання.
 • Викладено суть порушеного питання, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
 • Письмове звернення/скарга/претензія мають бути підписані заявником (заявниками) із зазначенням дати. При поданні звернення/скарги/претензії в електронному вигляді також має бути зазначена електронна поштова адреса, на яку заявнику може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронним зв’язком не потребується.
Напишіь нам
Напишіь нам
Напишіь нам