Звернення/скарги/пропозиції

 • Якщо в процесі постачання енергоресурсів виникнуть питання або скарги, Ви можете звернутися до нас у один з таких способів:
  - за телефоном +38 098 100 10 97;
  - електронною поштою за адресою: office@smartgridukraine.com;
  - письмово за адресою: 01103, а/с №94, м. Киів;
 • Відповідальна особа за розгляд звернень та скарг – Хоменко Дмитро Володимирович.
 • У залежності від характеру скарг та звернень нами будуть у найкоротші терміни вжиті відповідні заходи.
 • Звернення, які стосуються якості та надійності постачання нами енергоносіїв, а також повідомлення про загрозу електробезпеки будуть розглянуті негайно.
 • Термін відповіді на письмові звернення – не більше 15 робочих днів з дати отримання нами Вашого письмового звернення.

Вимоги до порядку подання, розгляду та відповідей на заяви (клопотання), скарги чи пропозиції регулюються Законом України «Про звернення громадян»

Споживач у разі порушення його прав та законних інтересів першочергово має звернутись до постачальника електричної енергії зі зверненням/скаргою/претензією щодо усунення таким порушення та відновлення прав та законних інтересів споживача.

До звернення/скарги/претензії споживач має додати наявні оригінали рішень або копії рішень, які приймалися за його зверненням/скаргою/претензією раніше, а також за наявності інші документи, необхідні для розгляду звернення/скарги/претензії, які після його (її) розгляду повертаються споживачу.

Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, постачальником електричної енергії може у строк не більше 3 календарних днів звернутися до споживача за додатковою інформацією, яка необхідна йому для повного та об’єктивного розгляду звернення/скарги/претензії.

У разі не надання споживачем необхідної інформації (документів), пояснень щодо обставин, зазначених у зверненні/скарзі/претензії, постачальником електричної енергiї має надати споживачу роз’яснення (відповідь) виходячи з наявної у нього інформації. Не надання споживачем додаткової інформації не є підставою для відмови у розгляді звернення/скарги/претензії споживача.

Вимоги до оформлення звернення/скарги/претензій
 • Повинно бути вказано:для юридичного споживача, фізичної особи підприємця: назва, юридична адреса, адреса знаходження об’єкта електропостачання.
 • Викладено суть порушеного питання пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
 • Письмове звернення/скарга/претензія повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. При поданні звернення/скарги/претензії в електронному вигляді також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронним зв’язком не вимагається.
Напишіь нам
Напишіь нам
Напишіь нам